Liczba osób, udających się do Niemiec w celach zarobkowych jest naprawdę ogromna. Polacy są chętni do takich wyjazdów, ponieważ wiąże się to z możliwością zarobienia satysfakcjonujących pieniędzy. Podejmując tak ważny krok w życiu, trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Jedną z podstawowych zasad jest dopełnienie wszelkich formalności, na wypadek wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia. Niemieckie prawo oferuje szereg świadczeń, które są wypłacane dla osób poszkodowanych w wypadkach. Koniecznością jest jednak posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Im bardziej szczegółowa, tym większe szanse na uzyskanie odpowiednich świadczeń.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Decydując się na wyjazd w celach zarobkowych, należy odpowiednio wcześnie postarać się o uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Firmy z branży opiekuńczej najczęściej przejmują od nas ten obowiązek i same na podstawie karty A1 uzyskanej z ZUS-u udają się do NFZ-u, aby wystąpić o kartę EKUZ. Zazwyczaj otrzymują ją z miejsca, np. w szczecińskim NFZ-cie karty wydawane są od razu, jeśli przedstawiciel firmy przedłoży maksymalnie 5 wniosków o karty EKUZ.

Pamiętajmy jednak, że są 2 typy karty EKUZ. Turystyczna i pracownicza. Jeśli posiadamy kartę turystyczną a chcemy wyjechać do pracy, wówczas turystyczna karta EKUZ jest anulowana na rzecz pracowniczej karty EKUZ.

Co daje EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych, podczas pobytu na terenie Unii Europejskiej w ramach NFZ. O jej wydanie mogą ubiegać się jedynie te osoby, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Warto wiedzieć, że korzystając z EKUZ poza granicami, proces leczenia działa na zasadach kraju, w którym się znajdujemy. Chcąc skorzystać z tego prawa upewnij się, że wybrana placówka honoruje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jeśli jesteś zatrudniony przez Agencję Pracy dopilnuj, aby to oni załatwili formalności związane z wyrobieniem karty EKUZ. Procedura ta, będzie dla Ciebie zdecydowanie prostsza, ponieważ firma powinna wysłać Ci wszystkie gotowe dokumenty pocztą.

WAŻNE!

Jeśli wypadek przytrafi Ci się przed otrzymaniem karty EKUZ (w trakcie oczekiwania na dokumenty), Twoja firma powinna niezwłocznie zgłosić się do osoby prowadzącej w ZUS-ie z prośbą o natychmiastowe wydanie karty A1.

Niemieckie szpitale, operują głównie na numerach znajdujących się na kartach EKUZ, dlatego w sytuacji, gdy nie posiadasz jej fizycznie przy sobie wystarczy, aby koordynator firmy, w której jesteś zatrudniony przesłał jej numer bezpośrednio do szpitala, w którym się znajdujesz. Dzięki temu rachunek z prośbą o uregulowanie płatności, zostanie przesłany do Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce.

Decydując się na wyjazd, zwróć również uwagę na dodatkowe koszty związane z leczeniem. Niemieckie szpitale wymagają opłaty za tak zwane „łóżko”, która wynosi 10 EURO. Warto więc ustalić te kwestie z firmą, podczas podpisywania umowy. Profesjonalne Agencje Pracy pokrywają ten koszt za opiekunkę.

Co jeszcze muszę wiedzieć w związku z EKUZ?

Bardzo istotną kwestią jest przede wszystkim fakt, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obowiązuje jedynie w nagłych przypadkach. Nie możesz z niej skorzystać w celu wykonania rutynowej wizyty u lekarza. Aby móc posłużyć się EKUZ musi wystąpić przypadek nagły, np. wizyta u stomatologa może odbyć się jedynie w przypadku nagłego bólu. EKUZ nie obejmuje wizyty kontrolnej czy też wymiany plomby.

Warto być również przygotowanym na sytuację, kiedy pomimo wszystko lekarz wystawi rachunek za leczenie z odroczonym terminem płatności. W takiej sytuacji wystarczy po powrocie do Polski zgłosić się do oddziału NFZ i poinformować o całym wydarzeniu. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa wówczas koszty leczenia.

Bardzo ważne jest, aby przed wyjazdem sprawdzić otrzymane dokumenty. Posiadanie turystycznej karty EKUZ jest błędem. Wyjeżdżając do pracy, firma powinna wyrobić Ci pracowniczą kartę EKUZ. Tylko taka odpowiednio zabezpieczy Cię w sytuacji nagłego wypadku.

Wypadek w miejscu pracy- co dalej?

Aby wypadek mógł zostać zakwalifikowany, jako wypadek przy pracy, pracownik nie może być pod wpływem alkoholu, czy też innych środków odurzających. To najważniejszy warunek, aby móc domagać się wypłacenia należnych świadczeń, który obowiązuje w zasadzie w każdym kraju. W momencie wystąpienia nagłego zdarzenia, należy niezwłocznie udać się do lekarza w celu uzyskania należytej pomocy. O ile nie jest to ciężki uszczerbek na zdrowiu i jesteśmy w stanie sami decydować o okolicznościach, które dzieją się wokół, należy dopilnować sporządzenia właściwego opisu zdarzenia. Im bardziej szczegółowy protokół, tym większe szanse na szybkie załatwienie sprawy związanej z uzyskaniem niezbędnych świadczeń. Musisz wiedzieć, że przeprowadzone badania muszą być udokumentowane przez lekarza. Ponadto niezbędna jest również ocena powstałego uszczerbku. To te dokumenty są przepustką do załatwienia wszelkich formalności.

W momencie otrzymania opisu, należy niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy w Polsce, aby wspólnie wypełnić protokół wypadku. Odpowiednio wypełnione dokumenty pracodawca przesyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich powinno znajdować się również zwolnienie lekarskie, jeśli chcesz ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowego, który przysługuje Ci w takiej sytuacji. Wniosek o otrzymanie odszkodowania należy niezwłocznie złożyć do ZUS-u.

Wszystkie zaprezentowane przez nas informacje powstały po to, aby każda opiekunka czy opiekun wyjeżdzający do pracy za granicą, byli świadomi swoich praw i obowiązków. Ubieganie się o należne świadczenia jest możliwe w przypadku spełnienia powyższych warunków. Jeśli nie masz pewności, co do formalności, które musi przygotować pracownik, a tych, które spoczywają na barkach pracodawcy, koniecznie dopytaj podczas podpisywania umowy. Im szersza będzie Twoja wiedza, tym więcej będziesz mógł uzyskać w sytuacji wystąpienia wypadku. Koniecznie zadbaj o swoje zabezpieczenie pod każdym względem. Profesjonalne Agencje Pracy dokładnie dbają o swoich pracowników, jednak nie jest to regułą. Na rynku pracy istnieje wiele przedsiębiorstw typu „firma krzak”, które notorycznie wykorzystują pracowników, nie zapewniając tym samym żadnego zabezpieczenia. Jeśli chcesz czuć się bezpiecznie, korzystaj jedynie z tych sprawdzonych i polecanych. Tylko wtedy możesz mieć pewność, że w sytuacji nagłego zdarzenia zostanie Ci udzielona pierwsza pomoc, a firma załatwi wszelkie niezbędne formalności.

Nasza Agencja dokłada wszelkich starań, aby każdy pracownik był zadowolony z warunków zatrudnienia. Zadowolenie naszych pracowników jest dla nas priorytetem, dlatego oferujemy wszystko to, co niezbędne zarówno do dalszego rozwoju, jak i tak ważnego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Prawa pracowników są dla nas priorytetem i stanowią podstawę do prawidłowego funkcjonowania całej Agencji.