Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu proponowania mi ofert pracy w tej i przyszłych rekrutacjach w charakterze opiekuna przez firmę Berlin – Agencja Pracy Tymczasowej z siedzibą w Szczecinie (71-670) przy ul. Przyjaciół Żołnierza 4/55, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (dalej RODO). Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania. Informujemy o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody przez wysłanie e-maila na adres: berlin.opiekunki@gmail.com. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.