Ankieta osobowa Kandydatki na opiekunkę osoby starszej lub zależnej Firma Berlin – Agencja Pracy Tymczasowej

Imię i nazwisko:

Tel. kontaktowy:

Miejscowość:

Wiek:

Wzrost i waga:

Wykształcenie:

Prawo jazdy kat. B:
TakNie

Czy jeździ Pan/i regularnie:
TakNie

Od kiedy jest Pan/Pani gotowy/a do podjęcia pracy?:

Na jak długo?

Czy Pan/i pali:
TakNie

Czy ma Pan/i jakieś alergie?
TakNie

Pana/Pani zainteresowania, talenty:

Proszę ocenić swój poziom języka niemieckiego:

Proszę krótko opisać swoje doświadczenie w opiece:

Czy podejmie się Pan/Pani opieki nad:

osobą wymagającą pomocy przy transferze
TakNie

osobą niekontynentną
TakNie

osobą wymagającą sporadycznej pomocy w nocy
TakNie

Inne zastrzeżenia:

Jaka powinna być osoba do opieki? (proszę zaznaczyć właściwe):

kobietamężczyznadwie osoby (np. małżeństwo)

mieszkająca samamieszkająca z małżonkiem/małżonką

chodząca samodzielnieczęściowo chodząca/wózek z koniecznością pomocyleżącą

Czy podejmie się Pani opieki również nad zwierzęciem domowym podopiecznego?
TakNieTak, z wyjątkiem:

Proszę o podanie oczekiwanego wynagrodzenia za miesiąc pracy:
Dziękujemy za wypełnienie formularza osobowego.

Chętnie skontaktujemy się z Panem/Panią w najszybszym czasie.„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).”